Энэ хөвгүүний дур хүсэл намайг бүр галзууруулах нь ээ. Түүний хүссэн харц, шинэ цус, биеийн хөдөлгөөн, жаахан сандарсан байдал. Бид хоёр биенээ маш их хүсэж байна.
–Би таныг э.з.эмдмээр байна. Өмнөх шигээ... Та ч х.а.луухан бүсгүй шүү гэх түүний яриа хамаг биеийг нь минь төөнөх шиг. Би тэсэхгүй байсан ч жаахан намба заах гэж оролдов. Бараг т.а.вих нь ээ... Бурхан минь, д.у.р хү.с.эл гэж ийм хүчтэй гэж үү. Өмнө нь би ийм зүйлийг мэдэрч байгаагүй гэж үү... Тэр намайг га.раараа зөөлөн и.лж та.ална. Та нар бид хоёрыг э.р.хлэн тэ.врэ.лдэн х.э.втэхийг харсан ч болоосой. Тэр хүчтэй юм аа. Намайг э.дэ.лж байна. Түүнд хичээл з.а.асан минь оргүй өнгөрөөгүй бололтой. Сайн сурагч шүү... Бүх биеийг минь уру.у.луураа ү.н.сэн хэл.э.эрээ ор.о.лдоно. Х.өх, б.элхүүс, х.эвлий, г.уя... Би х.өлөө а.лц.айж өглөө. Тэр над руу о.рохыг маш их х.ү.сэж байна. Хэ.лээрээ э.р.хтэн, х.э.лүүг минь зөөлөн та.а.лна. Нэг гараараа өөрийнхөө э.р.хтэнг чанга атган нааш цааш хө.д.өлгөж байсныг харах сайхан байлаа. Тэр над руу о.р.ооч... Гэхдээ би биеэ барих ёстой шүү дээ. Удаан барих болов уу даа... Хэл нь э.р.хтэн рүү минь гүн орж дотор нь х.ө.длөхөд ямар таатай гээч. Хуруугаа ч зэрэг хийжээ. Би яг а.манд нь т.а.вих нь ээ... Х.э.лүүг минь улам томоор, хүчтэй х.ө.хөөч... Би та.в.илаа ш дээ... А.н.усыг минь но.р.гож байгаад хуру.угаараа оро.л.дож эхэллээ. Хэл нь э.р.хтэн д гүн орж ан.усанд минь нэг хуруу нь... Д.ур т.а.вилт ирж байна гэлтэй. Тэр доор юу болоод байна аа? Би түүнийг зогсоогоод өмнө нь сөгдөн сууж га.н.тайсан э.р.хтэнг нь х.ө.хөв... Тэр байж ядна.

Түүнийг ам.андаа та.в.иулахыг х.ү.сэж байсан ч дасгалаа дуусгаад жинхэнэ ажлаа эхэлмээр санагдав. Миний э.р.хтэн умс умс гээд халуун оргин, чийглэгдэн түүнийг хүсэж байна. Чи хэрвээ биднийг харсан бол сонгодог п.о.рно үзсэн мэт л болох байсан даа. Гол дүрд нь би, тэр “бацаан”. Намайг өргөн орон дээр хэвтүүлээд том э.р.хтэнээ над руу хийхэд ямар сайхан байсан гээч. Чичрсэн гээд бод. Тэр миний дээр гарлаа. Бич хө.лөө байдгаар нь а.лцайн түүний хүчтэй жигд хө.дөлгөөн, өг.з.өгнийх нь булчин, эр.х.тэнийх нь хатгах тос толгойг нь мэ.дэрч байна. Бага багаар т.а.вьж байсан шүү. Тэр надад улам гүн орохоор тэм.үүлж байгаа нь мэ.д.рэгдэнэ. Би.еийг минь х.оёр хэсэг хуваах шахсан аварга э.р.хтэнг нь улам гүн оруулмаар... Би байдгаараа о.р.илоно.

Нэг мэдэхэд хуруугаа а.м.андаа хийчихсэн хө.х.өж байлаа. Гэнэт хөвгүүн эр.хт.энээ сугалан гаргаж гараараа нааш цааш хүчтэй х.өдөлг.өнө... Миний бие эр.х.тэн дээр ө.гзө.гөн дээр минь т.ав.ьж байна. Халуун оргиод л. Маш их рашаанаа асгасныг нь бодвол тэр н.амайг их х.ү.счээ гэж бодов. Та.вьж байхдаа э.рх.тэн, х.элү.үг минь хэ.лээрээ зөөлөн та.алж байсан. Би яг тэр үед нь т.авьж ду.усав. Түүнд амттай байх шиг байсан шүү. Нүд маань тас аниатай... Ямар сайхан болов уу, хөвгүүн минь. Би дахиад х.үсэж байна. Дахиад та.вьмаар байна.
Түүний э.рхтэн дахиад л г.антайн б.осоод ирлээ. Дараагийн ба.йрлалаа “69”-өөр эхэллээ. Энэ удаад надад араасаа бас а.нус руугаа хи.йлгэмээр са.нагдсан. Бид ч тэгсэн... Тэр миний ам.анд та.вьж билээ. Одоо чиний бие халуун ш.атаж байна уу. Намайг э.зэ.мдээч “хөвгүүн” минь...

Сэтгэгдэл үлдээх on Хөвгүүн

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.