Нүүрэн дээрх мэнгэний байрлалаар нь тухайн хүнийг азтай эсвэл азгүй хүн болохыг тодорхойлох сонирхолтой арга

Тийм ч олон хүн бусдын нүүр царайг унших чадвартай биш. Ерөнхийдөө физиономи бол байж болох шинжлэх ухаан ба хүмүүсийн итгэл […]