Америкт цөлийг бөмбөгдөгч онгоц ашиглан үрслүүртэй “мина”-ээр “бөмбөгдөн” ойжуулж эхэлжээ

Зэвсэглэлээс хасагдан төмрийн хогонд ачигдахаа хүлээж байсан “С-130” бөмбөгдөгч онгоц аврагдаж шинэ албандаа гарчээ. Дэлхийн 70 гаруй орны армид нийт […]